Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Hotel Roku 2014!

Plebiscyt organizowany jest przez HRS wspólnie z tygodnikiem Newsweek
oraz magazynem Forbes.


Regulamin

Regulamin Plebiscytu „Hotel Roku 2014”
(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w plebiscycie „Hotel Roku 2014” (dalej zwany “Plebiscytem”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest firma HOTEL RESERVATION SERVICE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284642, o kapitale zakładowym 50000,00 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272548269 (zwana dalej „Organizatorem” lub „HRS”).

3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Uczestnik – osoba pełnoletnia, która oddała głos w Plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie.
b) hotel – to obiekt noclegowy/obiekt posiadający podpisaną umowę handlową z HRS na dystrybucję miejsc noclegowych. Pojęcie obejmuje takie obiekty jak: hotele, motele, pensjonaty, aparthotele, pokoje gościnne.
c) Klient/ użytkownik serwisu HRS – osoba, która dokonała przynajmniej jednej rezerwacji poprzez serwis HRS, a następnie przesłała ocenę hotelu, w którym nocowała, korzystając ze specjalnego formularza oceny wygenerowanego automatycznie przez serwis HRS, po zrealizowaniu danej rezerwacji.

4. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem Organizatora w ramach Strony http://www.hotelroku.com (dalej zwana „Stroną”), za pośrednictwem specjalnego modułu do głosowania. Przystąpienie do Plebiscytu następuje po przez oddanie głosu przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Plebiscyt trwa od godz. 12.00 dnia 21.11.2013 r. do godz. 23.59 dnia 14.03.2014 r.

6. Plebiscyt ma na celu wyłonienie spośród nominowanych hotelu, znajdującego się na terenie Polski, który na podstawie ocen Klientów i głosów Uczestników zwycięży w danej kategorii. Plebiscyt obejmuje 9 kategorii:
1) Biznes
2) Najlepszy serwis
3) Ekonomiczny
4) Luksusowy
5) Design
6) Wypoczynkowy
7) Pałace i zamki
8) Premiera
9) Spa

7. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią. Jednakże w Plebiscycie nie mogą wziąć udziału:
a) członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
b) członkowie Komisji i Komisji Plebiscytu oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Wszystkie kategorie, jak i nominowane hotele, na które można oddawać swoje głosy, wyszczególnione są i opisane na stronie www.hotelroku.com. Głosować można w dowolnej liczbie kategorii, jednakże w danej kategorii można zagłosować tylko raz, na jeden wybrany hotel.

9. Przez głosowanie rozumiane jest oddanie głosu, w terminie określonym w ust. 5 powyżej, na wybrany hotel w danej kategorii za pomocą mechanizmu funkcjonalności znajdującego się na Stronie Plebiscytu.

10. Podczas głosowania Uczestnik może zadecydować, czy odda głos anonimowo czy też poda swój adres e-mail. Podanie przez Uczestnika adresu e-mail jest jednoznaczne z jego zgodą na wzięcie udziału w konkursie dla uczestników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 [Zasady konkursu dla Uczestników głosowania]. Podając swój adres e-mail Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Organizatora. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Plebiscytem oraz po uzyskaniu odrębnej zgody w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną zgodnie z ustawą z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

11. W celu uniknięcia wątpliwości używając pojęcia „Obiekt” Organizator rozumie także podmiot/osobę prowadzącą hotel, który to podmiot/osoba staje się zwycięzcą Plebiscytu.

§ 2 [Nominacje]

1. Nominacje otrzymały hotele, które na dzień 30 września 2013 r. spełniały poniższe wymagania:
a) były obecne w bazie HRS i miały status hotelu udostępnionego do sprzedaży;
b) spełniają warunki wskazane w charakterystyce każdej kategorii (patrz § 2 [Nominacje] ust. 1 lit d i ust. 4);
c) posiadały w systemie oceny od użytkowników serwisu www.HRS.com, oddanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie HRS. Organizator zastrzega, iż nie wszystkie oddane opinie są widoczne na stronie HRS;
d) posiadały w systemie HRS oceny o następujących wysokościach dla poszczególnych kategorii (w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najlepszą ocenę). Oceny powstały na podstawie średnich z ocen wystawionych przez użytkowników serwisu HRS od 1 stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013:
1) Biznes: oceny w wysokości min. 9,00 punktów,
2) Najlepszy serwis: oceny w wysokości: min. 9,83 punktów w kategorii „Atmosfera w hotelu", min. 9,80 punktów w kategorii "Miłe Przyjęcie" oraz min. 9,83 punktów w kategorii "Gotowość personelu do obsługi",
3) Ekonomiczny: oceny w wysokości min. 8,84 punktów,
4) Luksusowy: oceny w wysokości min. 8,8 punktów,
5) Design: oceny w wysokości min. 9,7 punktów,
6) Wypoczynkowy: oceny w wysokości min. 9,1 punktów,
7) Pałace i zamki: oceny w wysokości min. 7,72 punktów,
8) Spa: oceny w wysokości min. 8,8 punktów,
9) Premiera – obiekty wskazane przez osoby odpowiedzialne u Organizatora za hotele w poszczególnych regionach Polski  (Dorota Krzyk – Hotel Sales Manager, Region: Pomorze i Mazury; Jakub Ryznar – Hotel Sales Manager, Region: Polska Centralna i Wschodnia; Agata Stępień – Hotel Sales Manager, Region: Zachodnie Pomorze; Aleksandra Pytlik – Hotel Sales Manager, Region: Małopolska, Podkarpacie i Śląsk; Małgorzata Dyki – Hotel Sales Manager, Region: Południowo-Zachodnia Polska oraz Agnieszkę Sapę, Dyrektora Działu ds. Współpracy z Hotelami).

2. Jeden hotel może być nominowany w więcej niż jednej kategorii.

3. Nad prawidłowością nominowania hoteli do każdej z kategorii, o których mowa w ust. 1, oraz przebiegu Plebiscytu czuwa Komisja Plebiscytu. W skład 3-osobowej Komisji Plebiscytu wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.

4. Hotele w Plebiscycie  podzielone są na 9 kategorii:
a) Nominacje w kategorii Premiera otrzymały hotele wyróżniające się oryginalnością i wysoką jakością świadczonych usług wśród hoteli, które otwarte zostały w 2012 roku. Nominowanych hoteli w tej kategorii jest 12.
b) Nominacje w kategorii Najlepszy Serwis otrzymały hotele z najwyższą oceną, których części składowe ogólnej oceny takie jak:" Atmosfera w hotelu", "Miłe Przyjęcie" i "Gotowość personelu do obsługi" (wedle formularza ocen w serwisie HRS) były najwyższej ocenione. Nominowanych jest 11 hoteli.
c) Nominacje w kategorii Hotele Ekonomiczne otrzymały najwyżej oceniane hotele jedno- i dwugwiazdkowe. Nominowanych jest 10 hoteli.
d) Nominacje w kategorii Hotele Luksusowe otrzymały najwyżej oceniane hotele pięciogwiazdkowe. Nominowanych jest 11 hoteli.
e) Nominacje w kategorii Design otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które wyróżniają się unikalnym wystrojem wnętrz, dbałością o ich artystyczny charakter i stworzone zostały przez najlepszych projektantów, architektów i artystów. Nominowanych jest 9 hoteli.
f) Nominacje w kategorii SPA otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród obiektów, które oferują swoim gościom odrębny obszar hotelu, w którym przy użyciu wielu środków stworzono „estetyczne otoczenie sprzyjające dobremu samopoczuciu”. W tym ekskluzywnie wyposażonym otoczeniu gość może bez zakłóceń zażywać fizycznego, umysłowego i duchowego odprężenia. Nominowanych jest 10 hoteli.
g) Nominacje w kategorii Zamki i Pałace otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród   hoteli, które mieszczą się w zamkach lub pałacach lub budynkach o podobnym charakterze. Nominowanych jest 8 hoteli.
h) Nominacje w kategorii Wypoczynkowe otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które zlokalizowane są w wybranych przez Komisję polskich kurortach. Nominowanych jest 10 hoteli.
i) Nominacje w kategorii Biznes otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli najpopularniejszych wśród osób podróżujących biznesowo. Nominowanych jest 9 hoteli.

§ 3 [Ogłoszenie wyników głosowania]

1. W głosowaniu w każdej kategorii wygrywa hotel, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Spośród wszystkich nominowanych hoteli, ten który otrzyma najwięcej głosów spośród zwycięzców wszystkich kategorii, zostanie przedstawiony jako zwycięzca kategorii Głównej (co oznacza zwycięzca Plebiscytu) w magazynie Newsweek i Forbes w marcu/kwietniu 2014. O dokładnym terminie i formie zamieszczenia prezentacji hotelu zdecyduje Organizator.

3. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden obiekt, o wygranej decyduje wysokość ocen oddanych przez Klientów serwisu HRS i zamieszczonych w serwisie HRS do dnia zakończenia Plebiscytu (wygrywa obiekt z wyższą oceną; jeśli jednak ocena od Klientów jest również taka sama, to wówczas wygrywa ten z większą ilością zamieszczonych w systemie ocen).

4. Hotel, który uzyska największą liczbę głosów w danej kategorii, zostanie wyróżniony tytułem Hotel Roku 2014 w danej kategorii.

5. Ogłoszenie wyników Hotel Roku 2014 odbędzie się na stronie www.hotelroku.com dnia 21 marca 2014 r.

§ 4 [Hotel Roku - Wybór Travel Managerów]

1. Niezależnie od wyboru dokonanego przez Uczestników, przeprowadzony zostanie również plebiscyt Hotelu Roku - Wybór Travel Managerów. Wybór zostanie dokonany w następujących kategoriach:
a) Mice - Wybór Travel Managerów
b) Najlepszy Serwis - Wybór Travel Managerów
c) Biznes Wybór Travel Managerów

2. W jury plebiscytu Hotel Roku - Wybór Travel Managerów zasiadają zarówno pracownicy firm na stanowiskach Travel Managerów, jak i pracownicy działu zakupów czy osoby, które odpowiedzialne są za rezerwacje dokonywane przez pracowników firm w Polsce.

3. Dokładna lista członków jury znajduje się na stronie www.hotelroku.com.

4. W kategorii „Mice - Wybór Travel Managerów” każdy członek jury zgłosi do nominacji dwa hotele. Spośród wszystkich zaproponowanych hoteli każdy członek jury wybiera 10 hoteli, przyporządkowując im liczbę punktów od 1 do 10. Tytuł Hotelu Roku w tej kategorii otrzymują 3 hotele z najwyższą liczbą punktów.

5. Prawo do nominacji w kategorii „Najlepszy Serwis - Wybór Travel Managerów” otrzymują wszystkie hotele biznesowe, których średnia ocen w serwisie HRS oraz ocena w takich kryteriach, jak „Atmosfera w hotelu”, „Miłe Przyjęcie” i „Gotowość personelu do obsługi” przekroczyła 8.5 (w skali od 1 do 10). Każdy członek jury wybiera 10 hoteli z tej grupy, przyporządkowując im liczbę punktów od 1 do 10. W tej kategorii zwyciężają 3 hotele, które otrzymają najwyższą w sumie liczbę punktów.

6. W Kategorii „Biznes Wybór Travel Managerów” prawo do nominacji otrzymują hotele, które nominowane zostały w kategorii „Biznes” w serwisie HRS od pierwszej edycji plebiscytu. Każdy członek jury wybiera 10 hoteli z tej grupy, przyporządkowując im liczbę punktów od 1 do 10. W tej kategorii zwyciężają 3 hotele, które otrzymają najwyższą w sumie liczbę punktów.

7. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na stronie www.hotelroku.com dnia 21 marca 2014 r.

§ 5 [Zasady konkursu dla Uczestników głosowania]

1. Uczestnik głosowania, który wyrazi chęć do wzięcia udziału w Konkursie musi:
a) zagłosować w jednej bądź więcej kategorii nominowanych hoteli;
b) podać adres e-mail w formularzu konkursowym znajdującym się na stronie www.hotelroku.com.;
c) udzielić odpowiedzi na 2 pytania konkursowe, wykorzystując do tego celu formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.hotelroku.com.

2. Zagłosowanie, podanie swojego adresu e-mail i udzielenie odpowiedzi na dwa zadane pytania jest jednoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie.

3. Konkurs trwa od 21.11.2013 r. od godz. 12.00 do dnia 14.03.2014 r. do godziny 23.59 i podzielony jest na 2 edycje odbywające się w następujących terminach:
1) 21.11.2013, godz. 12.00 do 15.01.2014, godz. 23.59;
2) 16.01.2014, godz. 00.00 do 14.03.2014, godz. 23.59.

4. W każdej z dwóch edycji Komisja wybiera 3 zwycięzców (dalej jako „Zwycięzcy”), którzy otrzymują nagrody w postaci zestawów składających się z: kubka, smyczy, pamięci USB i 2 długopisów z logotypem HRS (patrz § 6 [Nagrody]).

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

6. O wygranej zadecyduje Komisja na podstawie prawidłowości udzielonej odpowiedzi oraz walorów literackich, oryginalności oraz ogólnego wrażenia uzasadnienia.

7. W ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych  od dnia zakończenia danej edycji Konkursu Komisja wyłania Zwycięzców i informuje Zwycięzców o wygranej.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie ich rodzin;
b)  członkowie Komisji oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, poprzez stosowne odznaczenie na Stronie www.hotelroku.com, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie i je akceptuje.

§ 6 [Nagrody – postanowienia ogólne]

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy składające się z kubka, smyczy, pamięci USB i dwa długopisy z logotypem HRS, o wartości brutto nieprzekraczającej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) (zwane dalej „Nagrodami”).

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę bądź na nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny bądź inna nagroda.

§ 7 [Nagrody – postanowienia szczegółowe]

1. O przyznaniu Nagrody Zwycięzcy będą informowani przez Organizatora
poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Uczestnika w formularzu w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Zwycięzcę w terminie do 7 dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej wiadomości (zawierającej m.in. informacje o adresie, pod który ma zostać przesłana Nagroda).

3. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba ta traci prawo do Nagrody.

4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.

5. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę w informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej. W razie braku odbioru, przesyłki Nagroda może zostać odebrana w siedzibie Organizatora.

6. Nagroda ta będzie przesyłana i może zostać wydana wyłącznie do rąk Zwycięzcy. Podczas wydania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

§ 8 [Postanowienia różne]

1. Uczestnicy podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych przez HRS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, przekazywania Nagród, doręczenia Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych zwalnia Organizatora z obowiązku przekazania Nagród. Podanie danych osobowych (w tym imię i nazwisko, adres e –mail, a w przypadku Zwycięzcy Konkursu: imię i nazwisko oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje oraz adresu zameldowania i ewentualnie innych danych niezbędnych do dostarczenia, przekazania nagród) ma charakter dobrowolny (jednak ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie Nagrody). Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje jego publikację na potrzeby ogłoszenia wyników.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przystąpienie do Plebiscytu, w tym do Konkursu oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Plebiscytu, w tym zasad Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§ 9 [Prawa i obowiązki Organizatora]

1. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu grozi wykluczeniem z Plebiscytu, w tym Konkursu dla głosujących. Wykluczenie polega na usunięciu jego głosu lub głosów z bazy, a co za tym idzie nie wzięcie go pod uwagę podczas wyłaniania Zwycięzcy Plebiscytu przez Komisję Plebiscytu. Osobie takiej nie przysługuje także prawo do nagrody w Konkursie dla głosujących.

2. Po zakończeniu głosowania wszystkie oddane głosy zostaną poddane weryfikacji. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału, próby wpływania na wyniki Plebiscytu, w szczególności poprzez próbę znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Plebiscytu, głos danego Uczestnika nie będzie brany pod uwagę w procesie wyboru zwycięskiego obiektu, a Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania z Plebiscytu hotelu, który rażąco nie przestrzega umów zawartych z HRS.

4. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu, w tym Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Plebiscytu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Plebiscyt Hotel Roku 2014". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. O wyniku postępowania reklamacyjnego organizator pisemnie powiadomi Uczestnika.

5. Regulamin Plebiscytu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 oraz na stronie http://www.hotelroku.com.

6. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu w przypadkach wynikających ze zmian przepisów prawa mających zastosowanie do organizacji Plebiscytu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. W przypadkach związanych z technicznymi problemami funkcjonowania Plebiscytu (np. awaria sieci komputerowej) Organizator może zmienić określone Regulaminem daty zakończenia głosowania i publikacji wyników.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności przeszkody zaistniałe w funkcjonowania Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu, pod który ma zostać przesłana nagroda lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

Organizatorzy i Partnerzy

HRS
Newsweek Polska Forbes

Nagrody dla głosujących

Weź udział w konkursie i zagłosuj na swój ulubiony hotel, a będziesz miał szansę na wygranie cennych nagród! Nagrody dla głosujących

Polub nas na facebook'u

Patroni branżowi

Nominowane  hotele
Luksusowe

InterContinental Warsaw
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre
Sofitel Warsaw Victoria
City Park Hotel & Residence
Dwór Kościuszko
The Granary La Suite Hotel
Hilton Gdańsk
Hyatt Regency Warsaw
Mamaison Le Regina
Niebieski art hotel & SPA
Podewils Old Town Gdansk

Nominowane  hotele
Pałace i Zamki

Pałac Paulinum
Pałac Wojanów
Zamek Reszel Kreativ
Pałac Alexandrów Wroclaw Airport
Pałac Brunów
Pałac Kotulińskich
Pałac Pawłowice
Pałac Wiechlice

Nominowane  hotele
Design

Andel's Łódź
ArtRooms Apartments
Loft Aparts
Platinum Palace Residence Boutique Hotel
Polonia Palace Hotel w Warszawie
SOLARIS
City Solei Boutique Hotel w Poznaniu
Vanilla Aparthotel
SOLEIL Boutique Hôtel

Nominowane  hotele
SPA

Hotel Gdańsk
Cottonina Villa & Mineral SPA Resort – Świeradów-Zdrój
Młyn Aqua SPA
Baltic Plaza Hotel mediSPA&fit
Arkas
Bażantowo Sport
Copernicus Toruń
Hyatt Regency Warsaw
Marina Golf Club
Versant Dom SPA

Nominowane  hotele
Wypoczynkowy

Hotel Jastarnia
Baltic Plaza Hotel mediSPA&fit
Golden Tulip Gdańsk Residence
Dyplomat
Grand Cru
Kościelisko Residence
Willa Orla - Zakopane
Rejs
Villa Polanica
Hotel Port 110

Nominowane  hotele
Ekonomiczne

Abak
Alpex
Atena
Gdańska Szkoła Floretu
Hotel Gold
Hotel Lokum
Rezydencja Solei Old Town
Soda hostel & apartments
Villa Ramzes
WenderEDU Business Center

Nominowane  hotele
Najlepszy serwis

Aristo
Alpex
BEST WESTERN PLUS Arkon Park Hotel
Bracka 6 Apartments
Atena
Rezydencja Solei Old Town
SOLEIL Boutique Hôtel
Versant Dom SPA
Villa Alfa
Villa Polanica
Platinum Apartments

Nominowane  hotele
Biznes

Angelo Hotel Katowice
Benefis
Hotel Centrum
EuroResidence Apartment Home
Hotel Koronny
Aristo
Parkhotel Vienna
Platinum Apartments
Szafran

Nominowane  hotele
Premiery

Bażantowo Sport
Bristol Tradition&Luxury
Double Tree by Hilton Hotel w Łodzi
Golden Tulip Gdańsk Residence
GrandHotel Tiffi
Marina Golf Club
Metropolitan Boutique Hotel
Mikołajki Resort by DeSilva
PURO Hotel
Sound Garden Hotel w Warszawie
Tobaco
Uroczysko Siedmiu Stawów